Samstag, 11. Oktober 2008

A szív ébredéseA szív ébredése


Egy afrikai kisfiú nézte a léggömbárust a vásárban. Az árus jó üzletember lévén eloldozott egy piros lufit, amely felszállt a magasba, és egy sereg reménybeli fiatal vásárlót vonzott oda.

Aztán felengedett egy kéket, majd egy sárgát és végül egy fehéret is. Egymás után felszálltak a magasba, mígnem eltűntek a szem elől.

A kisfiú egy darabig álldogált egy fekete léggömb előtt, majd megkérdezte: Uram, ha elengedné a feketét is, az is felszállna olyan magasra, mint a többi?

A léggömbárus megértően mosolygott rá. Eloldotta a fekete lufi zsinegét, és miközben az felszállt a magasba, így szólt: Kisfiam, nem a színe, hanem ami belül van, az emeli a magasba.

Anthony de Mello

Freitag, 10. Oktober 2008

A szeretet

Nem a Földön eltöltött évek száma a fontos,

hanem a szeretet,

amelyet megosztunk egymással,

míg itt vagyunk.

Wofür es sich zu leben lohntFür das Rauschen des Meeres,
für das Funkeln der Sterne,
für das Leuchten in den Augen derer, die wir lieben.

Für die Musik und für den Tanz,
für die leisen Momente und
für das Innehalten im Trubel der Tage.

Für die Zärtlichkeit und
für die Sonne in unseren Herzen.

Für unsere unermüdliche Hoffnung.


Donnerstag, 9. Oktober 2008

Blessed is the spot
...where mention of God hath been made.


Mittwoch, 8. Oktober 2008

Világ Orvosai

Világ Orvosai

Isten prófétái olyan orvosoknak tekintendõk, Kiknek feladata a világ és népei jólétének elõmozdítása, hogy az egység szellemén keresztül begyógyíthassák a megosztott emberiség sebeit... Nem lehet csodálkozni azon, hogy az orvos által az erre a napra rendelt orvosság nem lesz azonos azzal, mit elõzõleg írtak fel. Miként lehetne ez máskülönben, mikor a szenvedõt sújtó betegség mindegyik szakasza sajátos gyógymódot kíván? Hasonlóképpen, mindenkor, mikor Isten Prófétái bevilágították a világot az isteni tudás ragyogó Napcsillagával, egytõl egyig, s olyan módon, mely legjobban megfelelt a kor követelményeinek, arra szólították az embereket, hogy fogadják be Isten fényét.

[Bahá’u’lláh, 23 old]

Rejtett Szavak

Ó, lét fia!
Hogyan feledkezhetsz meg saját hibáidról, hogy a másokéval törõdj?

Bahá’u’lláh: Rejtett szavak,elsõ (arab) rész, 26. versÓ, por ivadékai!
Ne elégedjetek meg a múló nap nyugalmával, és ne fosszátok meg magatokat az örök nyugalomtól. Ne cseréljétek fel az Örök Szépség kertjét a halandó világ porhalmazával. Hagyjátok el börtönötöket, szálljatok a fényes rétek s mezõk fölé, és halandó létetek börtönébõl repüljetek a Végtelenbe.

Bahá’u’lláh: Rejtett szavak, második (perzsa) rész, 39. vers

Samstag, 4. Oktober 2008

God Is One


...and all the religions are ONE.

Paix universelle

Download .exe

Unity

Freitag, 3. Oktober 2008

Video

Nur Geduld

...ich lerne noch!

Einführung

Hier erscheinen in Kürze Zitate, die zum Nachdenken und Meditieren anregen.